Ti nye sentre for fremragende forskning:

Får 1,5 mrd. kr over ti år

Forskningsrådet gir 10 nye forskningsmiljø status som Senter for fremragende forskning (SFF), to ved NTNU. Med det følger det store penger.

SFF Ved Kavliinstituttet har nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser mange års erfaring med status som Senter for fremragende forskning.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

1,5 milliarder kroner over ti år har Forskningsrådet bevilget til de nye SFF-ene som skal drive forskning på internasjonalt toppnivå, ifølge en melding fra Forskningsrådet.

Tidligere har May-Britt og Edvard Moser hanket inn slik status for Kavliinstituttet. I 2012 fikk Senter for nevrale nettverk, som ledes av professor May-Britt Moser, status som Senter for fremragende forskning. Forut for det hadde de i ti år fått SFF-status for Senter for hukommelsesbiologi.

De fleste ved universitetene

Åtte av sentrene som i denne runden har fått SFF-status holder til ved universitetene i Oslo, Bergen og NTNU. I tillegg har ett senter ved Norges Handelshøyskole og ett ved Folkehelseinstituttet fått status som SFF.

Det var i alt 150 forskningsmiljøer som søkte om å bli SFF i det som er den fjerde utlysningen av ordningen. 34 ble vurdert som så gode at de gikk videre til andre og avgjørende søknadsrunde.

Internasjonalt ledende

De ti sentrene som ble valgt, er vurdert å være internasjonalt ledende på sine områder. Hovedkriteriet for tildeling er også vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå. Det gjelder både for forskningen som er planlagt, samt senterets vitenskapelige ledelse. Sentrene må arbeide med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger.

– Vi må gi våre beste forskere fleksibel, langsiktig finansiering som gir rom for å satse dristig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi har som mål at Norge skal få flere verdensledende fagmiljøer, sier han.

Du kan lese mer om de nye sentrene på Forskningsrådets hjemmeside.