Regjeringen velger flere hovedveier mellom øst og vest

Regjeringen og samarbeidspartiene vil ikke velge mellom riksvei 52, riksvei 7 eller E16 som ny stamvei mellom øst og vest.

Foto: Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto 

Hovedvei øst-vest

* Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet skal være hovedveiforbindelse for næringstransport.

* Riksvei 7 over Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme.

* E16 over Filefjell skal fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt. Dette er dagens stamvei.

* Det er fra før klart at E134 skal være en av hovedveiforbindelsene.

* Også riksvei 50 Hol-Aurland regnes blant de viktige fjellovergangene, men denne er ikke med i satsingen.

Nyheter

Regjeringen er enig med KrF og Venstre om å velge flere veier som hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, i tillegg til E134 Haukelifjell som allerede er valgt.

Det kunngjorde Trond Helleland (H) og Morten Wold (Frp) under arrangementet Rein Vidde-konferansen på Geilo mandag.

Det er bare litt over et år siden samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa at en ikke oppnår samfunnsmessige gevinster dersom investeringsmidlene spres tynt utover.

Rv 52 Hemsedal skal videreutvikles som en hovedvei for næringstransport. Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.

NHO både i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har gått inn for Hemsedal. At riksveg 52 utvikles for næringstransport er positivt, bekrefter regiondirektør Torill Ytreberg i NHO Møre og Romsdal nå etter at tildelingen er kjent.

Vegvesenet har tidligere vurdert denne traseen som bedre enn riksvei 7 blant annet når det gjelder samfunnsøkonomi.

Rv 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme.

E16 Filefjell skal fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt. Dette er dagens stamvei.

– Øst-Vest-utredningen konkluderte med at det burde velges to hovedveier mellom øst og vest i et 2050-perspektiv. Det er nå enighet om at det velges flere veier i tillegg, sier Morten Wold.

Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbedringer gjennom det som vil kalles "samordningsstrekninger". Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.