475.000 kroner til Ålesunds kultur

Kulturdepartementet går inn med 475.000 kroner til Ålesund Teaterfestival, Stiftelsen kulturkvartalene og Aalesund kunstforening.

Frps Harald Tom Nesvik og Høyres Helge Orten er fornøyde med å kunne dele ut kulturpenger til hjemfylket.  Foto: Geir Strand

Nyheter

Pengene utbetales som gjennom den såkalte gaveforsterkningsordningen. Det bygger på at dersom en privat person, bedrift eller stiftelse går inn med penger, skjøter staten på beløpet. I alt brukes det over statsbudsjettet 51 millioner kroner til dette formålet.

Det største beløpet går til  Ålesund Teaterfestival. Festivalen har fått en drøy million kroner fra Sparebanken Møre. Nå øker staten dette beløpet med 262.000 kroner.

- Vi håper dette kan stimulere enda flere private til å støtte kunst og bidra til kulturbyggingen i Møre og Romsdal, sier Høyres Helge Orten.

Aalesunds Kunstforening mottar kr 75.000 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 300.000 fra Stiftelsen Kjell Holm. Gaven skal benyttes til ombygging og tilrettelegging av visningsrommene for utstilling. Dette er det andre tilskuddet Aalesunds Kunstforening får fra gaveforsterkningsordningen.

Jugendstil

Stiftelsen Kulturkvartalet mottar kr 103.750 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 415.000 fra Stiftelsen Kjell Holm. Gaven skal benyttes til styrking av utstillingstilbudet i Kunstmuseet KUBE, konserttilbud i Jugendstilsenteret og KUBE, samt spesialarrangement under Jugendstildagene. Dette er det andre tilskuddet Stiftelsen Kulturkvartalet får fra gaveforsterkningsordningen.

- Dette er en gunstig ordning som det er viktig at flere benytter seg av. Av de som har søkt er det noen som allerede har mottatt gaveforsterkningsmidler flere ganger og som helt klart har sett verdien i denne ordningen. Her er det bare for flere å hive seg på, sier Frps Harald Tom Nesvik.

I andre deler av fylket går 25.000 kroner i gaveforsterkning til Nordmøre Museum og Jazzfestivalen i Molde