Fekk bot for lengd

Vogntogsjåfør vart bøtelagt for å køyre med større lengd på vogntoget enn tillate.
Nyheter

Statens vegvesen melder at føraren av eit vogntog har fått 5.000 kroner i bot for å ha køyrt med større lengd enn tillate på fylkesveg 663 i Eid.

I den same kontrollen vart ei førar meldt for brot på køyre- og kviletid, heiter det.