Får store penger

Her er kontrakta mellom Momentium og Region Ålesund

Promotering og prosjektutforming av The North West

The North West Her er arrangørene bak konferansen som holdes i Ålesund i oktober. 

Nyheter

Oppdragsavtalen ( kan lastes ned til høyre i artikkelen) mellom Momentium Event og Region Ålesund rundt konferansen "The North West" viser at samarbeidsprosjektet betaler 380.000 kroner til Momentium.

Oppdraget, som strekker seg til 31. mars omfatter grafisk arbeid, utarbeidelse av prospekt til samarbeidspartnere og sponsorer, markedsføring i sosiale medier, design og programering av webside og konseptutvikling og programarbeid.

Region Ålesund blir finanisert gjennom prosjektmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkeskommunen.

I avtalen heter det at arbeidet skal skje i nært samarbeid med programkomiteen i "The North West".

Prisen for avtalen settes til 380.000 kroner eksklusive moms, og er signert av Ronny Stokke på vegne av Momentium og prosjektleder Anne Mette Liavaag i Region Ålesund.

Avtale mellom Momentium og Region Ålesund.  Foto: Faksimile