Droppa byggprosjekt

Kommunen saksøkt

Volda Kommune droppa oppussinga av Ivar Aasen-huset i siste liten. Det fører til etterspel i retten.

Gammalt Ivar Aasen-huset er den eldste delen av det som før heitte Distriktshøgskulen i Volda, og er eigd av kommunen. Ei avlyst oppussing av bygget kan hamne i retten. 

Nyheter

Ivar Aasen-bygget er det eldste bygget på den gamle DH-delen av Høgskulen, og er eigd av Volda kommune. Planen var å klimaskjerme huset og samstundes byggje på ei tredje etasje. Den nye etasjen ville kommunen leige ut til næringsformål, med ein framtidig kulturnæringshage i Volda som ein mogleg leigetakar.