Regjeringen gir 100 millioner til plastopprenskning

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner til plastopprenskning i havet og lanserer en egen havstrategi i utenrikspolitikken.

Plast fra havet.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Statsminister Erna Solberg (H) var fredag gudmor under dåpen av det nye forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen, som i likhet med sine to forgjengere skal settes inn i bistandsprogrammer for å kartlegge og legge til rette for bærekraftig utnytting av havets ressurser.

I tillegg la regjeringen fram den første stortingsmeldingen om hav i utenrikspolitikken der bærekraftig bruk og verdiskapning, rene og sunne hav og blå økonomi er hovedprioritetene.

– Vi skal ta en lederrolle internasjonalt for bærekraftige hav, sier utenriksminister Børge Brende (H) som også annonserte en bevilgning på 100 millioner kroner til det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling og mikroplast.


80 rydda i fjøra på Runde

Fjerna eit tonn med skrot.Skal kartlegge mikroplast fra bildekk

Norske forskere vil kartlegge hvor stort forurensningsproblem partikler fra bildekk utgjør i havet. Vil bruke båt til å rydde plast

Ideen er å bruke et PSV fartøy – en Platform Supply Vessel fra Havila – til å plukke plast langs norskekysten og på Svalbard.Fugler bygger reir med plast og tau

Fugler langs kysten bruker i stadig større grad plast og tau til å bygge reir. Ornitologer har funnet flere døde fugler med plast i magen.