– Dette vil setje heile kysten på vent

– Om Senterpartiet vil utsette fjordkryssingane, set dei heile kysten, der verdiskapinga skjer, på vent, seier parlamentarisk leiar.

Usamd Harald Tom Nesvik reagerer på at Senterpartiet påstår at den sitjande regjeringa har nedprioritert satsinga på vedlikehald av eksisterande vegnett. 

Nyheter

Parlamentarisk leiar Harald Tom Nesvik i Fremskrittspartiet reagerer sterkt på utspelet om å skubbe Møreaksen og andre fjordkryssingar på E39 ut i tid. Saman med politikarkollegaer frå Høgre, KrF og Venstre lanserte han nyleg delar av innhaldet i Nasjonal Transportplan. Her låg det mellom anna åtte milliardar til Møreaksen, der to milliardar ligg i slutten av første seksårsperiode. Total kostnad berre for fjordkryssinga der er på over 14 milliardar. I tillegg kjem nye vegar mellom Molde og Ålesund.