Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) møtte optimistiske geitebønder med tru på framtida

Avviser overproduksjon av geitemjølk

Landbruksministeren meiner det blir produsert for mykje geitemjølk og vil betale geitebønder for å slutte. Geitebønder på Sunnmøre avviser at det er overproduksjon.

MINISTERBESØK Hogne Homberset (t.h.) er ein av dei som har satsa stort på geitemjølkproduksjon siste åra. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale trur og håpar at det skal gå an å halde oppe denne mjølkeproduksjonen i åra framover. Han held også fram geitene som viktige for kulturlandskapspleie. I midten på bildet er Odd A. Folkestad som er lokalpolitikar i Volda. 

Nyheter

– Vi kan ikkje ha overproduksjon av geitemjølk over tid. Viss balansen tek seg opp, vil mine framlegg i landbruksmeldinga vere overflødige. Og ingen ting vil glede meg meir, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale og fekk applaus då han besøkte heimkommunen onsdag.