Kamp om søkjarane til prestejobbar

Byter Oslo med bygda

Medan det er kamp om prestejobbane i Oslo, slit distrikta med å få folk. Nyutdanna Hege Høibye har valt å flytte frå hovudstaden for å bli sokneprest i Hornindal.

Nytilsett: Hege Høibye frå Oslo ville ha fast stilling som prest, og er no klar for jobben som sokneprest i Hornindal. Jobben omfattar teneste i Hornindal, Nordsida og Randabygda sokn. 

Nyheter

Hege Høibye (42) frå Oslo flytta nyleg inn i prestebustaden i Hornindal.