Kjøper stamfiskanlegg i Barstadvika

Avlsselskapet Aquagen har inngått en avtale om å kjøpe alle aksjene i Profunda i Barstadvika.

Avlsselskapet AquaGen har kjøpt alle aksjene i stamfiskanlegget Profunda i Barstadvika 

Nyheter

Selskapet Aquagen har base i Trondheim og bedrifta har sine røtter helt tilbake til oppdrettsstasjonen på Sunndalsøra.

Firmaet oppstod etter at selskapet Norsk lakseavl gikk konkurs tidlig på 1990-tallet. Selskapet er en stor leverandør av lakserogn.

Nå har de kjøpt stamfiskanlegget Profunda i Barstadvika. Avtalen om overdragelsen av Profunda ble undertegnet av administrerende direktør i AquaGen, Nina Santi, og daglig leder i Profunda, Helge Ressem.

Karkapasiteten ved anlegget er i dag 1350 kubikkm, og det er store arealer tilgjengelig for utbygging av kapasiteten. Anlegget har også tilgang på ferskt grunnvann.

Kjøp Styreformann i Profunda, Michel Andvord, administrerende direktør i AquaGen, Nina Santi og daglig leder i Profunda, Helge Ressem, signerte avtalen om kjøp. 

 

– Kjøpet av Profunda er en strategisk viktig investering, fordi det sikrer rognleveranser fra AquaGen gjennom hele året», sier Nina Santi, administrerende direktør hos AquaGen.

– Kjøpet av Profunda vil sikre rognproduksjonen og øke leveransene i de månedene av året som er vanskelig å dekke fra en sjøbasert stamfiskproduksjon, sier Santi.

Profunda har i dag sju faste ansatte.

– Tre sentrale elementer må være på plass for å lykkes med landbasert stamfiskproduksjon. Vann av utmerket kvalitet, egnet areal og riktig kompetanse. Ved Profunda fant vi alle elementene som skal til for å lykkes», sier Santi.


Smoltanlegget i Stordal blir mykje større:

Går frå ein million til 4- 6,5 millionar smolt

Før var dette møbelfabrikkar. No skal bygga fyllast med bitte små laks. Og 50 tilsette får arbeid.

 

Artec Aqua har tredoblet omsetningen - og ansatt flere:

Pengene yngler med anlegg for lakserogn

De to største aktørene i markedet for stamfisk har begge endt opp i Ålesund når de skulle bygge nytt anlegg. Slikt blir det business av.