Jubel for Voldatunnel

Bygginga av Voldatunnelen kan byrje om fem år, meiner KrF politikar Arild Iversen.

Voldatunnel: Den nye tunnelen skal starte i Furene.   Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Den tidlegare Voldaordføraren representerte støttepartiet Kristeleg Folkeparti då Nasjonal Transportplan for Møre og Romsdal vart presentert. Han kunne gle seg over at Voldatunnelen no er inne i NTP for planperioden 2024-2029.