Klart for meir bompengar

Nøgde, trass lite pengar til Sunnmøre

Dei store pengane let vente på seg, og bilistane i Ålesund og Ørsta/Volda må bu seg på bompengeringar. – Fullt gjennomslag for våre ønskjer, seier lokale politikarar.

Nøgde Fylkespolitikar Frank Sve frå Frp ( t.v.) og rikspolitikar Helge Orten frå Høgre la fram Nasjonal Transportplan på vegner av regjeringa. Begge meiner Møre og Romsal har fått full utteljing for sine ønskjer.  Foto: Svein Aam

Nyheter

200 millionar kroner til ny innfartsveg i Ålesund og 130 millionar kroner til krabbefelt på Ørskogfjellet. Det er dei statlege vegløyvingane til Sunnmøre i komande seksårsperiode i Nasjonal Transportplan (NTP). Men det var likevel hallelujastemning då NTP vart presentert i Molde.