Møre og Romsdal får halvparten av landsnittet

Taper samferdselskampen

Møre og Romsdal er taperen i kampen om samferdselsmilliardene.

Veg Ny innfartsveg til Ålesund er ett av prosjektene i den rekordstore transportplanen. Møre og Romsdal er blant fylkene i landet som får minst penger til nye samferdselsprosjekt i årene som kommer.  

Nyheter

Mens fylket har seks prosent av befolkningen i landet, er det kun 3,3 prosent av de statlige milliardene i Nasjonal Transportplan for perioden fram til 2023 som går til fylket.