Vil ruste opp på Vigra - men tidligst i 2024

Flyplassutbedring nevnes som tiltak i Nasjonal transportplan i perioden 2024-29.

  Foto: Staale Wattø

Nasjonal transportplan
  • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte onsdag regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029.
  • Totalrammen er på svimlende 1.064 milliarder over tolv år, hvor 131 milliarder kroner skal kreves inn ved hjelp av bompenger.
  • De siste ukene har politikerne trålet land og strand rundt på Nordvestlandet og fortalt om lokale NTP-nyheter. Men det var altså først onsdag at selve stortingsmeldingen ble lagt fram for offentligheten. 
Nyheter

I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 er Avinor sine ønsker om å ruste opp Ålesund lufthavn på Vigra.

Forslagene om å utvide utenlandsterminalen og bygge et nytt driftsbygg var også nevnt da regjeringen la fram grunnlagsdokumentet for NTP-en i fjor.

Tiltaket er fortsatt med i stortingsmeldingen som kom onsdag, men først i siste del av planperioden 2024-29. Det er ikke satt av noen konkrete bevilgninger, noe man trolig kommer tilbake til ved neste rullering.

15 prosjekt på Nordvestlandet: Disse prosjektene får penger i NTP

Avinor mener også det er aktuelt på sikt å planlegge en forlengning av rullebanen, i tillegg til nye taksebaner og nytt brannøvingslfet.

Tidligere planer om å bygge parkeringshus, er ikke nevnt konkret i NTP-forslaget denne gangen.


Vil bygge p-hus på Vigra

Avinor vil bygge nytt parkeringshus ved Ålesund lufthavn i 2019.