Møreforsking har lagt ned kontoret i Volda og fått NTNU inn på eiersiden:

Vil vokse i Ålesund og Molde

– Vi er 43 ansatte i Møreforsking per i dag. Hvis vi får åtte nye ansatte tilsvarer det en økning på 20 prosent, konstaterer adm.dir. Elisabeth Maråk Støle fornøyd.
Nyheter

Møreforsking AS er midt i en prosess med å ansette nye folk.