The Guardian om Stad skipstunnel:

«Move over Suez, hello Stad»

Internasjonale medier kaster seg over nyheten om at Norge skal bygge verdens første fullskala skipstunnel.
Stad skipstunnel

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas.

  • Lengde: 1700 meter
  • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
  • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
  • Areal på tverrsnitt: 1625 m2
  • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m3. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell
  • Estimerte byggekostnader: Ca. 2,6 milliard kroner
  • Estimert byggetid: Ca. 3-4 år
  • Kilde: Kystverket
Nyheter

Skipstunnelen på Stad vekker internasjonal oppmerksomhet. The Guardian og CNN er noen av dem som har skrevet og publisert videoer av planene.

– Move over Suez, hello Stad - Norge skal bygge verdens første tunnel for skip, melder The Guardian.

Fra før har CNN skrevet følgende om prosjektet:

– Tunnelen vil passere gjennom den smaleste delen av Stad-halvøya i Vest-Norge, slik at frakt og passasjerskip skal kunne passere det stormfulle, eksponerte Stadhavet, og unngå en svært forrædersk del av det skandinaviske landets kystlinje, skriver CNN.

Videre skriver de at passasjer og kanaler for båter har blitt bygd andre steder i verden, men at dette vil bli den første tunnelen som er bygget for at cruise- og fraktskip som veier opp til 16.000 tonn, skal kunne passere gjennom solid stein.

Informasjonsvideo fra Kystverket om Stad skipstunnel:

Video: Slik blir skiptstunnelen

Filmen viser hvordan skipstunnelen kan se ut. Den viser innseilingen gjennom Moldefjorden, og en tenkt seilas gjennom tunnelen med hurtigbåt, og utgang i Kjødepollen. Video: Kystverket/Appex


Må smile litt

– Når den britiske storavisen The Guardian kjører tittelen: "Move over Suez, hello Stad – Norway to build world’s first tunnel for ships", så må vi jo smile litt. Men det sier også litt om hvordan prosjektet oppfattes internasjonalt. Dette er en nyvinning, og noe som verden ikke har sett maken til, sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Andreassen.

I en pressemelding opplyser Kystverket at de så langt har registrert saker publisert av store medier i Danmark, Spania, Storbritannia, USA, Tyskland, Brasil, Argentina, Nederland, Sverige, Italia, Russland, Namibia, Nigeria, Mexico, Australia – for nevne noen.

– Det er ikke tvil om at skipstunnelen som konstruksjon og attraksjon er noe som fenger, men i Kystverket er vi opptatt av å få fram at sjøsikkerhetsaspektet ved byggingen er viktigst, og at målsettingen med prosjektet er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, understreker Andreassen.

Saken får stor spredning også i sosiale medier. På CNNs Facebook-side har en egenprodusert presentasjon basert på Kystverkets materiale over 1,5 millioner visninger, 12.800 delinger og 27.000 likerklikk – på under ett døgn.

Det er satt av til sammen 2,7 milliarder kroner til Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan over en tolvårsperiode. Den 1.700 meter lange tunnelen skal gå mellom Moldefjorden og Kjødepollen i Sogn og Fjordane. Tunnelen skal etter planen stå ferdig i 2023.

Nasjonal transportplan

Disse prosjektene får penger i NTP

15 prosjekt på Nordvestlandet er prioritert med 14 milliarder kroner fra staten i perioden 2018 til 2029.Oppturar og nedturar i kampen for Stad skipstunnel:

Klarte å snu stemninga

Då Kystverket kom til at Stad skipstunnel ikkje var lønsam, fekk Maritimt forum Nordvest fram nye argument som kom til ein heilt annan konklusjon.