Har løst den økonomiske floken:

Eidsvik og Ålesund hylles av Fylkesmannen

Ålesund vil etter planen være ute av Robek i 2019. Fylkesmannen skryter av arbeidet som er gjort.

Astrid Eidsvik har fått kontroll på økonomien i Ålesund. Arkivfoto: Staale Wattø 

Nyheter

– Fra vårt ståsted ser det ut som at suksesskriteriene er grundig og realistisk budsjettering, samt god budsjettoppfølging og –styring gjennom året. Dette gjelder alle nivå i kommunen, folkevalgte, administrasjon og enheter, skriver Fylkesmannen i sin ferske lovlighetskontroll.

16 mill. foran skjema

De har kommet fram til at Ålesund ligger 16 millioner kroner foran skjema når det gjelder nedbetaling av tidligere års gjeld.

– Vi registrerer at Ålesund kommune har arbeidet godt med økonomien, fastslår Fylkesmannen.

Rådmann Astrid Eidsvik og politikerne har klart å dekke inn mer gjeld enn planlagt – og samtidig fått til å bruke mindre enn budsjettert på drift.

Får 230 mill. i lån

Derfor godkjenner Fylkesmannen et lån på nærmere 230 millioner kroner. Av dette er 90 millioner startlån. 81,2 millioner går til investeringer for vann, avløp og renovasjon (VAR) og lån til nye formål er 58 millioner.

Siden Ålesund er Robek-kommune så må de få godkjennelse for å ta opp nye likviditetslån.

– Ålesund styrer godt etter vedtatt forpliktende plan, og vil etter planen bli meldt ut av Robek i 2019.

Til tross for rosen vil Fylkesmannen ha et Robek-møte med toppledelsen i Ålesund kommune i mai.