2030: Hvordan skal helsevesenet takle eldrebølgen?

Foretakstillitsvalgt Kristen Rasmussen mener enkel teknologi må tas i bruk. Behovet for helsetjenester vil trolig øke mye ettersom befolkningen blir eldre.

Kristen Rasmussen er foretakstillitsvalgt for overlegene i Helse Møre og Romsdal.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

Nyheter

Vi blir én million flere, og 50 prosent flere over 70 år i 2030, ifølge Nasjonal helse- og sjukehusplan.