Ålesund kommune fikk refs av kommunerevisjonen:

Brøt arbeidsmiljøloven på Bingsa

Kommunerevisjonen reagerer på ulovlig overtidsbruk og dårlig økonomistyring ved Bingsa avfallsanlegg.

Bingsa Montering av nytt anlegg på Bingsa i november 2016. Det nye metallsorteringsanlegget skulle gi pluss i kassa, men kom seint i gang.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Ålesund kommune har brutt arbeidsmiljøloven ved Bingsa avfallsanlegg (Næringsdrift avfall). Dette er blant forholdene som kommunerevisjonen har kommentert i et brev til Ålesund kommune.

Nå har rådmannen satt i gang tiltak for å få ned overtidsbruken og få styring på økonomien ved anlegget, skriver Ålesund kommune i en pressemelding mandag kveld.

Les også: Bingsa Næring skulle bli en gullgruve i kommunens budsjett. I stedet gikk driften 10 mill. i minus.

Jobbet mer enn Arbeidstilsynet kunne tillatt

Rådmann Astrid Eidsvik erkjenner at det har vært brukt mye overtid ved virksomheten i 2016.

Også i 2014 påpekte kommunerevisjonen overtidsbruken ved Bingsa. Etter dette sier rådmannen at det ble gjort et godt arbeid i kommunen, noe som viste igjen i lav overtidsbruk i 2015. Før altså overtidsbruken igjen brøt arbeidsmiljøloven.

– I 2016 var det fire ansatte som overskred grensa hvor det burde vært søkt om unntak fra Arbeidstilsynet. Tre av dem arbeidet også mer enn det Arbeidstilsynet kunne gitt tillatelse til. Brudd på arbeidsmiljøloven skal ikke forekomme. Kommunen beklager dette sterkt og har allerede satt i gang tiltak for å unngå at slike situasjoner oppstår igjen, sier Eidsvik i pressemeldinga.

Ifølge Eidsvik er flere stillinger ved Bingsa utlyst for å bedre kapasiteten. I løpet av året skal alle ansatte inn i et tidsregistreringssystem for å gjøre det lettere å få kontroll over overtidsbruk i heile kommunen.


Innrømmer dårlig rapportering

Som Sunnmørsposten har skrevet var Bingsa næring budsjettert med et overskudd på fire millioner kroner i 2016. I stedet ble det ti millioner i minus. Kommunerevisjonen reagerer på at det i siste tertialrapport ble antydet at Bingsa ville gå i balanse i 2016.

Rådmannen innrømmer ifølge pressemeldinga at det har vært for dårlig rapportert i løpet av året.

– Utarbeidelsen av årsprognosene gjennom året har ikke vært gode nok når det gjelder å gi et mest mulig riktig anslag av driftsresultatet, sier hun.

Brøt lov om offentlige anskaffelser

Også regelverket for offentlige anskaffelser er brutt ved Bingsa, da en entreprenør med spesialkompetanse på arbeid i avfallsdeponi ble benyttet uten at oppdraget ble lagt ut på anbud.

Ålesund kommune beklager dette, sier rådmann Eidsvik ifølge pressemeldinga.

– Kjøp av tjenestene kommunerevisjonen viser til om, burde vært kunngjort i henhold til regelverket. Det er iverksatt tiltak for å få dette i orden snarest, sier Eidsvik.

Konkurranse om levering av maskiner og utstyr vil bli utlyst like over påske.

Brukt mer enn bevilget

Revisjonen har også bemerkninger når det gjelder budsjett og regnskap for Bingsa, og reagerer på at det ser ut til at Bingsa har brukt 37,1 millioner kroner mer til drift og investeringer enn det politisk er gitt bevilgning til.

Her mener rådmann Eidsvik at bildet må nyanseres.

Det negative driftsresultatet på 10,6 millioner, forklarer hun med at metallsorteringsmaskina ikke kom i drift som planlagt.

– I tillegg har virksomheten produsert varer for lager som ikke ble solgt. Det er forventa at disse varene blir solgt. Dette er med på å gjøre at det forventa overskuddet på 5 millioner kroner uteble, sier Eidsvik.

Rådmannen vedgår at Bingsa har brukt mer på investeringer enn budsjettert, men mener tallet er 9,4 millioner. Mens revisjonen bruker tallet 16,2 mill.

– Revisjonen må ta hensyn til at bevilgninger fra tidligere år på 6,8 millioner kroner er brukt i 2016, sier hun.

Kommunen har ifølge pressemeldinga satt i gang tiltak for å få bedre budsjettering, styring og økonomisk kontroll, og har innført månedlige møter med oppfølging og gjennomgang av økonomirutiner.