Økt terrortrussel

Ingen midlertidig bevæpning lokalt

Mens politiet i flere byer og på Oslo lufthavn fortsetter den midlertidige bevæpningen som følge av PSTs skjerpede trusselvurdering, er det ikke aktuelt med bevæpning hos politiet i Møre og Romsdal politidistrikt slik situasjonen er nå.

Politimester Ingar Bøen. Arkiv.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

- Trusselvurderinga tilsier ikke spesielle tiltak når det gjelder bevæpning hos oss, bekrefter politimester Ingar Bøen overfor smp.no. Politidirektoratet (POD) og landets politimestre hadde mandag et telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering, men akkurat når det gjelder det å bære våpen resulterte det altså ikke i noen endring lokalt nå.

- Til NRK Møre og Romsdal sa visepolitimester Ingmar Farstad tidligere mandag at politiet her har fått beskjed om å være mer årvåkne?

- Det stemmer. Vi har en del momenter vi følger med på, men disse ønsker jeg ikke å gå inn på, sier Bøen.

- Hva med økt tilstedeværelse, for eksempel på flyplassene i fylket?

- Jeg ønsker som sagt ikke å si noe om hva vi konkret følger mer med på. Det gjelder også akkurat dette, sier Bøen. Som NRK også var inne på har politiet, selv om de altså ikke har beslutta midlertidig bevæpning lokalt, ei ordning med framskutt lagring - altså at våpen er nedlåst i bilen.

- Dette er ei ordning man har hatt i flere år, også her. Slik at en slipper å først reise inn til stasjonen, dersom det oppstår en situasjon, sier Bøen.

Politiet melder for øvritg at den midlertidige bevæpningen som ble iverksatt andre steder i landet fredag, opprettholdes inntil en ny vurdering gjøres. Det gjøres i lys av hendelsene i Stockholm og Oslo. Dermed fortsetter den midlertidige bevæpningen av politiet i landets største byer og ved Oslo lufthavn Gardermoen.

POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.

– For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge. Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder. PST-sjef Benedicte Bjørnland fastslo på en pressekonferanse søndag ettermiddag at det er sannsynlig at Norge kan bli rammet av et terrorangrep i 2017.

PSTs pressekonferanse ble holdt i forbindelse med funn av en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av angrepet i Stockholm fredag.