Brannvesenet vil ha giftdeponi i Gangstøvika

Giftig masse fra Aspevågen bør deponeres i Gangstøvika, mener brannvesenet i Ålesund.

deponi: Gangstøvika passer bra som deponi for forurensa masse, mener Ålesund brannvesen. 

Nyheter

Deponi på Flatholmen

Når nær 100.000 tonn giftige sedimenter skal ryddes opp fra Aspevågen, har Norconsult anbefalt å etablere deponi for massene på Flatholmen, fordi de mener dette er best egnet sted.

Norconsult synes at Flatholmen er best egna for å deponere rundt 100.000 tonn masse.

I en høringsuttalelse skriver brannvesenet at et deponi i Gangstøvika også kan være med på å sikre det nedlagte søppeldeponiet. Fylkesmannen har pålagt kommunen å sikre søppeldeponiet, og brannvesenet mener at en samordning kan bety sparte kroner og øre.