Fylkesrådmannen kritisk til Tafjord-plan

Ein bør ikkje akseptere at området ved Tafjord friluftsbad vert regulert til private formål.

Tafjord friluftsbad.  Foto: Stig Havnevik

Nyheter

Det skriv fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, og varslar at fylkeskommunen kjem med motsegn til reguleringsplanen for Tafjord friluftsbad, småbåthamn og camping.