Stenseth med kritisk brev etter Bingsa-avsløringer

Ålesund-politiker Geir A. Stenseth reagerer sterkt på uttalelser og etterlyser informasjon om Bingsa-avsløringene. Ålesundlista ber om ekstraordinært møte.

Geir Stenseth, gruppeleder Ålesimd Fremskrittsparti. Arkivfoto.  

Nyheter

OPPDATERT: Seint 2. påskedag opplyste Hans Kjetil Knutsen i Ålesundlista at han ber ordføreren om et ekstraordinært møte i formannskapet.

«Undertegnede ber om at du innkaller til ekstraordinært formannskapsmøte i løpet av få dager hvor det blir gitt opplysninger og muligheter for debatt knyttet til forholdene hos den kommunale aktiviteten ved avfallsanlegget på Bingsa», heter det i en e-post til ordføreren som også er sendt til Sunnmørsposten.

Dette blir det imidlertid ikke noe av, opplyser ordfører Eva Vinje Aurdal til smp.no.

Alvorlig sak

- Dette er ei alvorlig sak som formannskapet selvsagt skal få anledning til å diskutere, sier Eva Vinje Aurdal. Men vi har ikke noe å tape på å vente til formannskapsmøtet den 2. mai. Saken vil ikke forandre seg på den tiden, og det er dessuten ikke praktisk mulig å få sammen formannskapet bare på få dagers varsel.

Nå vil politikerne få all tilgjengelig informasjon om saken, og rådmannen vil også bruke tida til å forberede en sak til formannskapet, sier Aurdal.

- Det er viktig at vi går grundig inn i denne saken. Verken overtidsbruken eller brudd på anbudsreglene ser bra ut for kommunen, mener ordføreren.

Hun opplyser at lederen for kontrollutvalget har bedt om å få informere bystyret om saken den 11. mai.   

Stenseth-brev

Gruppeleder Geir A. Stenseth i Ålesund Fremskrittsparti henvendte seg tidligere til ordfører Eva Vinje Aurdal og rådmann Astrid Eidsvik i et brev til Ålesund kommune.

I brevet - som også er sendt i kopi til pressen - viser han til sakene i Sunnmørsposten de siste dagene før påske, som omhandler avdekkingen av uregelmessigheter ved Bingsa Næring.

LES OGSÅ:

Bingsa brøt loven - Kjøpte for 24 millioner uten avtaler og anbudsrunde (krever abonnement)

Avdekket ulovlig overtid på Bingsa - enkelte har jobbet over 800 timer overtid (krever abonnement)

– Det viser seg å være flere lovbrudd som er avdekket ved kommunens virksomhet Bingsa Næring. Arbeidsmiljøloven, kommunens  innkjøpsreglement og store innkjøp uten avtaler og anbudsrunde. I tre år har en leverandør solgt tjenester til Bingsa Næringsdrift for nesten 24 millioner kroner, tjenester som ikke har vært utlyst i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, skriver Stenseth, og viser videre til rådmannen sine uttalelser i Sunnmørsposten rundt kjøp av tjenestene.

Reagerer sterkt

Rådmannen har tidligere uttalt til Sunnmørsposten at tjenestene burde være kunngjort i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, og at det er iverksatt tiltakt for å få dette i orden snarest. Dette skal blant annet innebære anskaffelser av maskiner og utstyr slik at kommunen kan utføre arbeidet i egen regi.

Dette reagerer Stenseth sterkt på.

– Det kan ikke være slik at når det avdekkes ulovligheter i Ålesund kommune som på Bingsa Næring, så skal kommunen anskaffe maskiner og utstyr og opptre som egen entrepenør! Det er nok av entrepenører i regionen som mer enn gjerne vil utføre oppdrag for Ålesund kommune på skikkelige vilkår, skriver Stenseth.

(saken fortsetter under bildet)

Utstrakt bruk av overtid Det er kommet fram at mens en enkelt person i Bingsa jobbet 865 timer overtid i 2013, er 737 timer «overtidsrekorden» i 2016.   Foto: Nils Harald Ånstad

 

En leverandør har fått nesten 24 mill. Tjenesten ble aldri lagt ut på anbud

I tre år har en leverandør solgt tjenester til Næringsdrift avfall på Bingsa for nesten 24 millioner kroner uten anbudsrunde.

Enkelte har jobbet over 800 timer overtid

Han mener tiltaket utad vil framstå som om kommunen ikke kan stole på eksterne leverandører.

– Kommunen burde heller gjennomgå sine egne rutiner på flere områder, for å forhindre at ulovligheter kan begås innad i kommunen, uten at kontrollerende myndighet er i stand til å avdekke slike handlinger, mener han.

Til Sunnmørsposten forteller Eidsvik at det, etter hennes forståelse, kreves en spesiell maskin for arbeidet, som ikke finnes hos andre entreprenører.

– Det handler ikke om å ikke stole på andre, sier hun.

Uholdbare forklaringer

Stenseth legger til at han også synes forklaringen på bruken av overtid er på grensen til å være latterlig.

– Forklaringene for bruk av overtid er uholdbare og på grensen til å være latterlig. Dårlig bredbåndsforbindelse i normal arbeidstid, og arbeidstakere uten bil eller sykkel som på overtid ventet på skyss, skriver han.

Dette ønsker ikke Eidsvik å kommentere.

Stenseth reagerer også på innkjøpssjefens uttalelser.


Bingsa-avsløringene:

Innkjøpssjefen beklager: – Ingen grunn til å tro at ulovlige innkjøp er vanlig

– Vi har gode og trygge system for innkjøp, men man kan aldri garantere at det ikke skjer feil.

Ålesund kommune fikk refs av kommunerevisjonen:

Brøt arbeidsmiljøloven på Bingsa

Kommunerevisjonen reagerer på ulovlig overtidsbruk og dårlig økonomistyring ved Bingsa avfallsanlegg.


– Innkjøpssjefenes uttaler seg om at det ikke er lett å fange opp øyeblikkelig om rutinene blir brutt. Spørsmålet er hvor mange år det må gå før noe slikt blir avdekket. Det vises til at slikt blir avdekket i regnskapet, men det har det ikke blitt gjort. Dette beviser at innkjøpsavelingen på dette området ikke har hatt kontroll, skriver han i brevet.

På spørsmål om de ikke har hatt kontroll svarer Eidsvik at det kan man jo på en måte si.

– For vi har jo ikke vært klar over dette. Jeg skjønner at det blir oppfattet slik, sier hun.

Vurderer å kreve total gransking

– Jeg forventer at dere tar mer tak i denne saken enn hva som frekommer i pressen. Skjer ikke det vil undertegnende på vegne av Fremskrittspartiet kreve en totalt gransking etter avsløringene på Bingsa Næring. Kanskje er det også grunnlag for at politiet bør se på saken, for å se om det er gjort noe ulovlig. Jeg regner med at Arbeidstilsynet på egenhånd vil agere på den ulovlige overtidsbruken, og at forholdene som er avdekket av kommunerevisjonen vil få konsekvenser, skriver Stenseth.

En mulig gransking ønsker ikke Eidsvik å kommentere.

Naturlig å informere formannskapet

Han poengterer også mangelen på informasjon.

– Formannskapet er kommunens driftsstyre, men har ikke fått noen informasjon fra kommuneledelsen. Pressemeldingen og rapporten som media viser til er ikke å få tak i.  Når en slik sak avdekkes hadde det vært naturlig at formannskapet ble informert. Jeg forventer et svar om hva som umiddelbart blir gjort, og hva som på sikt blir gjort med den daglige ledelsen av Bingsa Næringsdrift, utover det som er kommer frem i pressen, avslutter han.

 – Han vil få informasjon i formannskapsmøtet. Dette er jo noe som det har blitt arbeidet med nå den siste tida. Det er ikke noe som vi kunne ha rukket å informere om tidligere, sier Eidsvik.