Ansatte har fått munnkurv

Verken virksomhetsleder Sigrun Jahren i Ålesund kommune eller driftsleder Per Oskar Slinning i Bingsa Næring kan uttale seg om ulovlige avtaler og ekstrem overtidsbruk i Bingsa.

Sigrun Jahren, virksomhetsleder for vann- avløp og rennovasjon i Ålesund kommune, og Per Oskar Slinning, driftsleder ved Bingsa næring. 

Nyheter

– Nei, jeg kan ikke uttale meg. Jeg har fått munnkurv, sier driftsleder Per Oskar Slinning. Sunnmørsposten var også forrige uke i kontakt med ham. Også da uttalte han at han ikke kunne uttale seg.

LES OGSÅ: Handlet ulovlig for 23,9 mill. med OK Entreprenør AS

– Jeg har fortsatt munnkurv, og det er et krav jeg må opprettholde, sier han.

Ifølge Slinning fikk han munnkurv da Ålesund kommune sendte ut pressemelding 10.april, der rådmannen oppga tre kontaktpersoner for kommentarer til media: personalsjef Jarle Reiten, økonomisjef Ole Kristian Arntsen og innkjøpssjef Jonny Rune Indrevåg. Ifølge Slinning fikk han meldingen tilsendt fra virksomhetsleder Jahren, med muntlig beskjed om å forholde seg til det som stod der i forhold til hvem som skulle uttale seg.

– Vi i Bingsa skal ikke uttale oss, sier Slinning.

Sunnmørsposten har også kontaktet virksomhetsleder Sigrun Jahren, med ønske om å stiller spørsmål vedrørende Bingsa.

 – Om det gjelder pressemeldingen sendt før påske, må du ta kontakt med oppgitte kontaktpersoner, svarer Jahren i en melding.

– Betyr det at du ikke får lov til å uttale deg, eller at du ikke vil uttale deg?

– Det er oppgitte kontaktpersoner som uttaler seg om saken, svarer hun i en sms-melding.

LES OGSÅ: Stenseth med kritisk brev etter Bingsa-avsløringene

 – Hvorfor kan ikke Jahren eller Slinning uttale seg til pressen? Og hvem har bestemt at de ikke skal uttale seg?

– Det er rådmannen som er øverste ansvarlige overfor revisjonen og kontrollutvalget. Det er rådmannen og ansatte i rådmannens stab som har vært i kontakt med revisjonen i denne saken. Vi finner det derfor riktig at det er også er rådmannen og ansatte i hennes stab som besvarer henvendelser vedrørende saken, svarer kommunalsjef Ronny Frekhaug i Ålesund kommune i en e-post.

LES OGSÅ: Bingsa brøt loven - Kjøpte for 24 millioner uten avtaler og anbudsrunde (krever abonnement)

LES OGSÅ: Avdekket ulovlig overtid på Bingsa - enkelte har jobbet over 800 timer overtid (krever abonnement)