Formannskapet invitert til informasjonsmøte fredag

– Nå må alt fram i lyset

– Saka har ikke akkurat blitt noe mindre alvorlig etter de siste dagenes oppslag i media. Nå må absolutt all informasjon på bordet.

Alvorlig Hans Kjetil Knutsen t.h. og Øystein Tvedt t.v. synes Bingsa-saka saka er svært alvorlig. Bildet er fra et møte i formannskapet med Edvard Devold i midten. 

For en privat bedrift hadde dette betydd kroken på døra

Hans Kjetil Knutsen

Kritisk Geir Stenseth etterlyste informasjon. Fredag får han det.  Foto: Staale Wattø

Uakseptabelt – Det som nå avdekkes er uakseptabelt, mener Svein-Rune Johannessen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det sier Frps gruppeleder Geir Stenseth, som allerede 2. påskedag sendte et brev til kommuneledelsen der han blant annet kritiserte dem for manglende informasjon om Bingsa-saka. Både Stenseth og Ålesundlistas Hans Kjetil Knutsen krevde ekstraordinært formannskapsmøte.

Ordfører Eva Vinje Aurdal avviste først dette kravet, men har nå sendt ut en invitasjon til et orienteringsmøte om Bingsa Næring fredag.Alvorlig

Politikere Sunnmørsposten har snakket med, er enige om at dette er en svært alvorlig sak for Ålesund kommune.

– For en privat bedrift hadde noe lignende betydd kroken på døra, hevder Knutsen.

– Både Arbeidstilsynet og LO hadde nok vært på plass for lenge siden, og det er også svært alvorlig at lover og regler har blitt systematisk brutt over flere år. I tillegg har man også tatt seg til rette, og gått langt ut over bystyrets investeringsrammer. Her holder det ikke at rådmannen beklager. Det kan ikke være tvil om at eksterne fagfolk må inn og granske saka, mener Knutsen.


Virksomhetslederen godkjente dyr overtid

Virksomhetsleder Sigrun Jahren forhåndsgodkjente overtiden til teamlederen, selv om overtiden skjedde på «dyre» tidspunkt. Teamlederen skal ha strekt seg langt for å komme i mål med alle oppgavene. 

 

Kontrollutvalget

Også gruppelederne for Ap og Høyre, Svein-Rune Johannessen og Øystein Tvedt, ser svært alvorlig på saka. De to ønsker imidlertid å la kontrollutvalget behandle saka først.

– Utvalget er bystyrets tilsynsorgan der det sitter erfarne politikere. De må få gå gjennom alle forhold ved Bingsa næring og så avgi sin innstilling til bystyret, sier Johannessen.


Bingsa-skandalen: Kaller inn til ekstraordinært møte

Rådmann Astrid Eidsvik i Ålesund informerer om at det blir ekstraordinært orienteringsmøte fredag klokka 13.30 i forbindelse med Bingsa-skandalen.


Han mener det som nå avdekkes er uakseptabelt, og at rådmannen også må sette i verk nødvendige tiltak for å komme til bunns i alle forhold.

– Informasjonen vi har fått så langt, vitner om en total mangel på styring og kontroll, og jeg synes kommunerevisjonens sterke språkbruk er urovekkende. Jeg ser for meg at det ikke stopper med dette, sier Øystein Tvedt. Han ønsker også at kontrollutvalget nå skal få fullføre sin del av jobben før den eventuelt går videre til en granskning.

– Jeg tror ikke vi skal utelukke noe som helst i denne saka, sier Øystein Tvedt.


Bingsa-skandalen:

Entreprenøren jobbet også privat for Bingsa-sjefen

OK Entreprenør AS, som har mottatt 23,9 millioner kroner gjennom en ulovlig anskaffelse fra Bingsa i Ålesund kommune, har satt opp en mur og planert på tomten til Bingsa-sjef Per Oskar Slinning privat. Selskapet har fått to båter som oppgjør for arbeidet.