Invi AS og Haram inngjekk forlik

Haram kommune har inngått forlik med Invi AS. Det kostar kommunen 4,25 millionar kronar.

Samfjordkvartalet Samfjordskvartalet sett frå sjøen.  

Nyheter

Dermed er det ikkje noko som lenger hindrar bygging av det nye tenestehuset ved Samfjordkvartalet i Brattvåg, ifølgje avisa Nordre.


Tapte i kommunen, fekk medhald hos KOFA:

Fekk ikkje bygge rådhus - saksøker kommunen

INVI AS jobbar no med eit søksmål mot Haram kommune etter at dei fekk medhald i Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA).

Her går det fram at det kom til forlik mellom partane i Sunnmøre tingrett.

Meklinga gjekk for lukka dører. Resultatet er at Haram kommune må betale Invi AS 4,25 millionar kronar.

Invi AS gjekk til søksmål mot kommunen etter å ha fått medhald i Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA). KOFA konkluderte med at avtalen til 186 millionar kronar vil vere ei ulovleg direkteanskaffing.

Invi AS ville levere lokala til nytt rådhus i Haram, men tapte altså for konkurrenten Samfjordkvartalet AS.

I fjor vart det lagt fram ei skisse med forslag til det nye Samfjordkvartalet.