Rådmannen på orienteringsmøte om Bingsa:

Vurderer omorganisering

Drifta av Bingsa har vært ute av kontroll. Nå vurderer rådmannen om det er tid for omorganisering.

Orienterte Ordfører Eva Vinje Aurdal og rådmann Astrid Eidsvik på orienteringsmøtet i formannskapet fredag.   Foto: Marius Simensen

Økonomi Økonomisjef Ole Kristian Arntsen kaller inn ledelsen på Bingsa til oppfølgingsmøter en gang i måneden.   Foto: Marius Simensen

Innkjøp Innkjøpssjef Jonny Rune Indrevåg orienterte formannskapet om bruddene på reglene om offentlige innkjøp.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Fredag ettermiddag var formannskapet i Ålesund samlet for å bli informert om forholdene i Bingsa etter at kommunerevisjonen har avdekket flere kritikkverdige forhold.

Her kan du se opptak av hele møtet.

Mange spørsmål

– Vi fikk svar på noen spørsmål, men sitter fortsatt igjen med mange andre, sa Høyres gruppeleder Øysten Tvedt.  

Formannskapet fikk i hvert fall bekreftet at drifta på Bingsa ikke har vært under kontroll, og at verken politikere eller administrasjon har hatt oversikt. Men kommunale ledere sto fram på rekke og rad og forsikret at det nå er tatt grep, og at Bingsa skal bli ei god inntektskilde for kommunen.

– Det har vi hørt før, repliserte Frps Geir Stenseth.

– Forskjellen denne gangen er at det nå er innført et helt annet regime, svarte rådmann Astrid Eidsvik.

Månedlige møter


Informasjonsmøte fra Ålesund rådhus

Se informasjonsmøtet fra Ålesund rådhus i opptak nå.

Og det regimet består blant annet i at ledelsen på Bingsa hver eneste måned må stille på møter med økonomiavdelingen på rådhuset. Der blir både bruk av ansatte, fakturering, innkjøp og rapportering fulgt opp. På direkte spørsmål fra varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF), svarte økonomisjef Ole Kristian Arntsen at en ligende "fotfølging" av en virksomhet hadde han ikke vært med på i Ålesund kommune tidligere.

Millionavvik


Sier han varslet om Bingsa-skandalen i 2013:

– Noen bør sies opp. De skal ikke få lov til å si opp selv en gang

– Alle som jobber i kommunen vet at dette har vært ulovlig. Dette er gjort med viten og vilje, sier varsler Knut Magne Fylling (tidligere Frp). Han krever full gransking fra politiet og eksterne for å komme til bunns i Bingsa-skandalen.

Den samme Arntsen orienterte også om millionavvik både på investering og drift, og at det ikke har vært så enkelt for hans avdeling å følge med på hvordan økonomien i Bingsa har utviklet seg gjennom året. Der i gården har det vært kultur for å fakturere mot slutten av året, men at fortløpende fakturering hører med til det som nå blir gjennomført.

Også personalsjef Roar Reiten og innkjøpssjef Jonny Rune Indrevåg orienterte formannskapet om sine felt der det på Bingsa er avdekket både ulovlig overtid og innkjøp.

Tar det på alvor


Meldte fra om at firma uten avtale var i sving på Bingsa

Entreprenører slo alarm

I februar 2015 sendte tre entreprenører et brev til Ålesund kommune der de gjorde oppmerksom på at et firma uten avtale jobbet på Bingsa.

Både ordfører, rådmann, politikere og de ansvarlige i rådmannens stab, understreket at dette er en alvorlig sak som kommunen tar på største alvor. Ordet "beklager" ble mye brukt. Det ble også forsikret at man skal komme til bunns i denne saken. Hans Kjetil Knutsen ønsket å vite konkret hvem som hadde fått ryddejobben og når man kan forvente å få et resultat. Geir Stenseth signaliserte at det ville komme et krav om granskning eller høringer fra hans side.

For lite informasjon

Kirsti Dale (uavh.) benyttet anledningen til å kritisere kommuneledelsen for å informere formannskapet for dårlig om enkelte saker.

– Ordføreren sier at det er kommunerevisjonen og ikke pressen som har avdekket denne saken, sa Dale. Men faktum er at jeg i hvert fall fram til i dag fått all min informasjon gjennom Sunnmørsposten.

Saken kommer opp på nytt i det ordinære formannskapsmøtet den 2. mai.