Arbeidstilsynet fant lovbrudd hos tre av fire brannvesen

Tilsyn med landets brannvesen viser at 127 av 171 av dem ikke beskytter brannfolk tilstrekkelig mot kreftfremkallende røyk.

Brannmenn i arbeid.   Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nyheter

Etter fjorårets tilsyn med norske brannvesen har tre av fire av dem fått pålegg om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk, melder VG. Brannfolk har 20 prosent høyere risiko for å få kreft, viser en nordisk studie av over 16.000 ansatte i brannvesen.

– Vi vet at brannfolk og feiere er langt mer utsatt for kreft, lunge og luftveislidelser enn befolkningen ellers. Vi vet også at det er en klar sammenheng mellom disse sykdommene og den eksponeringen de utsettes for i jobben, sier direktør Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet.

Blant dem som får pålegg er det mange mindre og eldre brannstasjoner. Blant ankepunktene mot dem er at de mangler garderober, toalett og dusjmulighet, at ikke alle som utfører røykdykking har nødvendig opplæring eller verneutstyr og at de mangler skille mellom rene og skitne soner.

– Det er lett å kjenne seg igjen noen av funnene til Arbeidstilsynet. Flere steder vet vi at det er store utfordringer, spesielt på de små, ubetjente brannstasjonene, sier hovedverneombud for stasjonene på Øvre Romerike, Christian Sløtte.

KS, arbeidsgivernes interesseorganisasjon, er kjent med Arbeidstilsynets satsing, og sier at mange kommuner iverksetter tiltak.