Frp om Bingsa-skandalen:

Vil vurdere å be om politietterforskning

Hva partiet kommer til å foreslå på formannskapsmøtet 2. mai, vil bero på hva som da er fremkommet av nye opplysninger fra kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet.

Geir Stenseth uttrykker at saka er alvorlig.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Er situasjonen like uavklart som  i dag, og politiet til da ikke har startet etterforsking på eget initiativ, vil vi vurdere å fremme forslag i formannskapsmøtet om at kommunen ber politiet starte etterforsking, for å finne ut av om det har skjedd ulovligheter i saka, skriver Geir A. Stenseth, gruppeleder i Frp, i en pressemelding mandag ettermiddag.

Ifølge Stenseth fortjener alle parter, ansatte, kommuneledelsen, innbyggerne og politikerne, at hver stein blir snudd i denne saka.

– Alvorlighetsgraden er for stor til at dette er noe som bare får over. Vi presiserer at dette verken er rådmannsjakt eller et politisk oppgjør, fortsetter Stenseth.


Bingsa-skandalen:

– Alvorlig, men trolig ingen tvang

Ansatte i Bingsa har trolig ikke blitt tvunget til ulovlig overtidsjobbing, ifølge Fagforbundet.Sier han varslet om Bingsa-skandalen i 2013:

– Noen bør sies opp. De skal ikke få lov til å si opp selv en gang

– Alle som jobber i kommunen vet at dette har vært ulovlig. Dette er gjort med viten og vilje, sier varsler Knut Magne Fylling (tidligere Frp). Han krever full gransking fra politiet og eksterne for å komme til bunns i Bingsa-skandalen.Meldte fra om at firma uten avtale var i sving på Bingsa

Entreprenører slo alarm

I februar 2015 sendte tre entreprenører et brev til Ålesund kommune der de gjorde oppmerksom på at et firma uten avtale jobbet på Bingsa.