Farstad-topper får bonuser på 11 millioner

To Farstad-direktører deler på 11 millioner kroner for å ha loset rederiet inn i smult farvann.

Godt betalt Karl-Johan Bakken (t.v.) og Olav Haugland får godt betalt for jobben med å restrukturere selskapet. Her er de etter at historiens siste generalforsamling i Farstad Shipping var ferdig tirsdag.  Foto: Marius Rosbach

Nyheter

«Andy» Farstad om fusjonen: – Det viktigste er at folkene blir tatt vare på

Styrelederen i Farstad Shipping stoler på at de nye partnerne holder ord - fikk ja til sammenslåing som gjør Ålesund-rederiet til historie.

Arbeidet med å restruktureringen og å slå sammen de tre rederiene betaler seg – også for Farstad-sjefenes personlige økonomi.

Administrerende direktør Karl-Johan Bakken og finansdirektør Olav Haugland får solide bonusbeløp for å styre rederiet fram til en «sunn finansiell løsning», som det het i årsregnskapet for 2016. En erklæring om «retningslinjer for lederlønnsfastsettelse» ble også vedtatt på den ordinære generalforsamlingen etter at fusjonen var vedtatt tirsdag.