Resultat på 9,1 mill. kroner

ÅRIM hadde i fjor totale inntekter på 115,8 millioner kroner mot 105,8 millioner året før, viser regnskapet.

  Foto: Malene Indrebø-Langlo

Nyheter

Driftskostnadene i 2016 var på 106,7 millioner, der 15,9 millioner kroner gikk til lønn og honorar. Det var en økning fra 13,6 millioner kroner året før, men har sammenheng med at ÅRIM overtok driftsansvaret for miljøstasjoner.

Det er i dag 23 fast ansatte i selskapet. Resultatet ble på 9,1 mill. kroner etter skatt mot 4,6 mill. i 2015.

Selskapet investerte for 1,9 millioner kroner i 2016 til utstyr på miljøstasjonene og innsamlingsutstyr.