Planer om strandkantdeponi:

Frykter kroken på døra for milliardindustri

Ti bedrifter på Ellingsøy reagerer sterkt på forslaget om strandkantdeponi i Ellingsøyfjorden. De frykter svekket omdømme for sjømat og kroken på døra for bedriftene.

Strandkantdeponi Sjømatnæringa på Ellingsøy frykter skadelige miljøgifter vil lekke fra et deponi på Flatholmen og dermed bli en trussel for omdømmet til det som er en stor industri. Arkiv  Foto: Staale Wattø

Bakgrunn

Aspevågen er full av gamle miljøsynder, og Ålesund kommune vil fjerne forurenset sjøbunn og lagre dem i et strandkantdeponi.

En rapport fra selskapet Norconsult anbefaler et deponi på Flatholmen, men også Kvennaneset og Gangstøvika er foreslått.

Over 100.000 tonn giftige sedimenter er planlagt og lagres i deponiet.

Nyheter

– Å få et strandkantdeponi som nabo kan bety kroken på døra for milliardindustrien på Ellingsøy. Næringa står nå samla for å få stoppa forslaget om «giftdumping» i Ellingsøyfjorden, skriver Inger-Marie Sperre og Tormod Thomsen i ei pressemelding.

De er henholdsvis daglig leder i Brødrene Sperre AS og daglig leder i Firmenich Bjørge Biomarin, to av de ti fiskeribedriftene som har gått sammen om å protestere mot strandkantdeponiet i Ellingsøyfjorden.

Frykter starten på slutten

Fiskerinæringa på Ellingsøy opplever forslaget om strandkantdeponi i Ellingsøyfjorden som et tillitsbrudd med Ålesund kommune.

– Et deponi, fylt med miljøgifter, i samme fjorden som anlegga henter vann til matproduksjon, kan skape enorme problemer for omdømmet til sjømaten, skriver Sperre og Thomsen og trekker fram at omdømmet er bygd opp rundt bærekraftige ressurser og rent hav.

– Å risikere et svekket omdømme, ved å etablere et slikt deponi, kan bety starten på slutten for fiskeproduksjon her, frykter de.

Vil ha bredere utredning av konsekvenser

Næringa føler seg oversett i prosessen, og er overraska over at den enorme matvareproduksjonen i Ellingsøyfjorden ikke er nevnt i rapporten utført på vegne av Ålesund kommune.

De viser til at sjøvannet som blir brukt i produksjonen går gjennom renseanlegg, men miljøgifter, som tungmetall, er ikke mulig å fjerne.

Bedriftene etterlyser en bredere konsekvensutredning.

Ti bedrifter protesterer

Bak protesten står følgende selskap: Brødrene Sperre AS, Nils Sperre AS, Gustav Stokke AS, Jacob Bjørge AS, Brødrene Aarseth AS, Firmenich Bjørge Biomarin AS, Mathias Bjørge AS, ABS AS, Bjørge Ocean AS og Korsneset Klippfisk AS.

Ifølge pressemeldinga omsatte industrien på Ellingsøy for rundt 4,5 milliarder kroner i 2016, og holder mellom 500-600 personer i arbeid.Sjømatnæringen føler seg glemt

Frykter stranddeponi i Ellingsøyfjorden

– At det er en risiko for lekkasjer fra et deponi er nok til å skape problem for oss, sier Inger Marie Sperre i Brødrene Sperre på Ellingsøy.Deponi på Flatholmen

Når nær 100.000 tonn giftige sedimenter skal ryddes opp fra Aspevågen, har Norconsult anbefalt å etablere deponi for massene på Flatholmen, fordi de mener dette er best egnet sted.