Oskar J. Grimstad:

Ber egen statsråd se på rettssikkerheten til fiskere

Oskar J. Grimstad (FrP) spør Per Sandberg (FrP) om hva han vil gjøre for fiskerne.

På tide å se på rettssikkerheten til fiskere?  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

Oskar J. Grimstad. Oskar J. Grimstad  Foto: Staale Wattø

Fiskeriminister Per Sandberg.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

I en interpellasjon til fiskeriminister Per Sandberg spør Oskar J. Grimstad om statsråden vil evealuere rettssikkerheten til fiskere.

I interpellasjonen heter det: "En har over tid sett historier i media om sanksjoner eller annen behandling av fiskere langs kysten på grunnlag av ulike overtredelser av bl.a. havressursloven. Et eksempel er tilfellet på Sørlandet der en indisponert fisker fikk inndradd fangsten fordi vedkommende ba samboeren om å trekke teinene. Ved å bruke samboeren ble regelverket brutt med hensyn til at vedkommende ikke var registrert som fisker. Det som er problematisk, er at dersom teinene ikke hadde blitt dradd, ville fiskeren brutt en annen regel som krever at teiner skal røktes jevnlig."

Les også: Fikk notrull over seg

Oskar J. Grimstad uttrykker bekymring overfor fiskerne og sier videre:

"Dette er en av flere saker som har versert i media, og Norges Fiskarlag har reagert på konsekvensene som blir den enkelte til del som reaksjon på regelbrudd. Dette vitner om at tiden er moden for å se på regelverket for denne yrkesgruppen."

Til slutt spør Grimstad sin egen statsråd:

"Vil statsråden se på situasjonen og evaluerer rettssikkerheten til fiskere?"

Lurer du på hva en interpellasjon er? Se definisjonen fra Store norske leksikon her. (Ekstern lenke).