Frp og Ålesundslista:

Krever at politiet etterforsker Bingsa-skandalen

Frp og Ålesundlista mener at ordføreren må levere inn en politianmeldelse angående Bingsa-skandalen. Forslaget ble nedstemt i formannskapet.

- Ålesund kommune ber politiet gå aktivt inn i saken for å etterforske om det er begått ulovligheter i Bingsa Næringsavfall, sa Geir Stenseth (Frp) i formannskapet tirsdag. 

Nyheter

Bingsa-skandalen var tema på møte i formannskapet tirsdag. Rådmann Astrid Eidsvik hadde lagt opp til ei rein orienteringssak uten å legge fram noe forslag til vedtak på møtet.

Frp og Ålesundlista la på møtet fram forslag om at formannskapet vedtar at det leveres inn en politianmeldelse.

- Ålesund kommune ber politiet gå aktivt inn i saken for å etterforske om det er begått ulovligheter i Bingsa Næringsavfall. Formannskapet er driftsstyre for næringsvirksomheten ved avfallsanlegget, og er nødt til å ta grep for å komme til bunns i saka, sa Geir Stenseth (Frp).

- Kommunerevisjonen har avdekt flere lovbrudd, og saka vokser i omfang uke for uke. Alle parter, de ansatte, komuneledelsen, innbyggerne og politikerne vil ha tydeligere svar på hva som har foregått. Det er folkets skattepenger som er sløst bort.

Øystein Tvedt (H) la på sin side fram et alternativt forslag - og til slutt var det dette som fikk flertall i formannskapet. Også dette forslaget omtaler politianmeldelse, men Tvedt argumenterte på møtet for at man burde vente til kontrollutvalget er ferdig med sine undersøkelser.

Kontrollutvalget skal behandle saka i et ekstraordinært møte på fredag - og forsøke å ha sin uttalelse klar til behandling i bystyret kommende uke.

Vedtaket som fikk flertall lød slik:

  • Formannskapet ser med stor alvor på de forhold som kommunerevisjonen har avdekka.
  • Formannskapet støtter opp om de tiltaka rådmannen presenterer, men forventer at det jobbes videre med å avdekke alle forhold og at nødvendige konsekvenser iversettes.
  • Formannskapet ber bystyret vedta i møte 11. mai vurdere om det skal leveres politianmeldelse.

Skal orientere om Bingsa-skandalen: Følg formannskapsmøtet direkte her

SISTE NYTT: Alt om Bingsa-skandalen her

Politiet ikke inne i saka: -  Vurderer fortløpende

Foreløpig er politiet ikke inne i saka. Arbeidstilsynet har varslet tilsyn, og Ålesund kommune er også klaget inn til KOFA.

Kontrollutvalget i kommunen skal etter planen ta en avgjørelse på et ekstraordinært møte på fredag.

- Vi har ikke mottatt noen formell henvendelse eller politianmeldelse i denne saken, sier politioverbetjent Eivind Klokkersund som er leder av økoteamet i Møre og Romsdal politidistrikt.

Men Klokkersund sier at de fortløpende vurderer om det er behov for å sette i verk etterforskning på eget initiativ.

- Vi vil starte etterforskning når vi har mottatt anmeldelse. Videre vil vi ta kontakt med Ålesund kommune i løpet av uka for å komme i dialog om saken, skriver Klokkersund i en SMS til Sunnmørsposten.


Bingsa-skandalen:

Politiet avventer kommunens gransking

Økoteamet i Møre og Romsdal politidistrikt har lagt merke til opplysningene som har kommet fram i Bingsa-skandalen.


Høyres gruppeleder Øystein Tvedt sa til smp.no i helga at han forventer at kontrollutvalget vurderer en politianmeldelse av forholdene for å komme til bunns i saken.