Bingsa i formannskapet

Uklart om det kommer politianmeldelse

Tirsdag er forholdene i Bingsa behandles av formannskapet i Ålesund.

Bingsa Rådmannen vil orientere om Bingsa-saka på formannskapsmøtet tirsdag.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Rådmann Astrid Eidsvik har lagt opp til ei rein orienteringssak uten å legge fram noe forslag til vedtak.

På forhånd har blant andre Frp varslet at de vil vurdere å be om politietterforskning av saka. Foreløpig er det ikke lagt fram et slikt forslag.

Skal orientere om Bingsa-skandalen: Følg formannskapsmøtet direkte her

SISTE NYTT: Alt om Bingsa-skandalen her

Venter på kontrollutvalget

Høyres gruppeleder Øystein Tvedt sa til smp.no i helga at han forventer at kontrollutvalget vurderer en politianmeldelse av forholdene for å komme til bunns i saken.

- Vi vil ikke komme med noen forslag i formannskapet. For prosessens del er det fortsatt fornuftig å avvente kontrollutvalgets behandling på fredag. Så blir det forhåpentligvis forslag og vedtak i bystyret neste uke, sier Tvedt tirsdag formiddag.

Politiet ikke inne i saka: -  Vurderer fortløpende

- Vi har ikke mottatt noen formell henvendelse eller politianmeldelse i denne saken, sier politioverbetjent Eivind Klokkersund som er leder av økoteamet i Møre og Romsdal politidistrikt.

Men Klokkersund sier at de fortløpende vurderer om det er behov for å sette i verk etterforskning på eget initiativ.

Bingsa-skandalen:

Politiet avventer kommunens gransking

Økoteamet i Møre og Romsdal politidistrikt har lagt merke til opplysningene som har kommet fram i Bingsa-skandalen.


Informasjon

I formannskapet tirsdag legger rådmannen fram den samme informasjonen som ble gitt fredag 21. april. Det var ikke et ordinært formannskapsmøte, men et informasjonsmøte for formannskapet. Etter det møtet sendte Frps gruppeleder Geir Stenseth ut ei pressemelding der han varslet om at partiet ville vurdere å fremme et forslag om politianmeldelse i formannskapet 2. mai.

Frp om Bingsa-skandalen:

Vil vurdere å be om politietterforskning

Hva partiet kommer til å foreslå på formannskapsmøtet 2. mai, vil bero på hva som da er fremkommet av nye opplysninger fra kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet.


– Alvorlighetsgraden er for stor til at dette er noe som bare får over. Vi presiserer at dette verken er rådmannsjakt eller et politisk oppgjør, sa Stenseth.