Vil sette i gang med fiskerihamna

80 millionar kronar er avsett i Nasjonal Transportplan for å lage ei fiskerihamn i Giske.

Gjøsund hamn I tilknyting til hamna ligg 4.000 mål ubygd areal. Planen er at Gjøsund skal bli ei nasjonal fiskerihamn med godt utbygde fasilitetar. Illustrasjon: Giske kommune 

Nyheter

No vil ordførar i Giske, Harry Valderhaug, også ha 10 millionar kronar inn i revidert nasjonalbudsjett til formålet. Det vedtar Stortinget tidleg i juni.