Kan få milliardgevinst på Fjord1

Per Sævik er i ferd med å gjøre en eventyrlig forretning med Fjord1. En børsnotering vil gi han kjempegevinst. Saken kan bli avgjort i dag.

Herøy-reder Per Sæøvik kan hente ut millairdgevinst om han tar Fjord1 på børs 

Nyheter

Sæviks plan er å kjøpe de resterende 33 prosent av aksjene fra Sogn og Fjordane fylkeskommune. Deretter ta Fjord1 på børs, samtidig som hans eget selskap Havilafjord selger seg ned til en kontrollerende eierandel på 51 prosent i det nye børsnoterte selskapet.


Fjord1 planlegg børsnotering

Havilafjord og eigar Per Sævik vil legge 49 prosent av Fjord1-aksjane ut på børsen.

 

Fearnley Securities og Sparebanken 1 Markets jobber nå i de internasjonale finansmarkedene for å hente inn 1,7 milliarder kroner som kjøpere av de 49 prosentene av det børsnoterte Fjord1 må ut med. Om de lykkes med det vil bli avklart i løpet av dagen.

– Vi får se hva slags fisk som er i garnet, sier Per Sævik sier Per Sævik til dn.no.

Fjord1-ferja Norangsfjord. Bildet er tatt frå Magerholm.  Foto: Bernt Sortland

 

Sævik eier i dag 66 prosent av aksjene i Fjord1, i tillegg har han en opsjon med avtalt pris for de resterende 33 prosent. Det bygger på at han først kjøpte Møre og Romsdal fylkeskommunes 41 prosent av aksjene til 345 millioner kroner. Så kjøpte han seg majoritetseierposisjon ved å kjøpe aksjer fra Sogn og Fjordane fylkeskommune.


Mot børs?

Meglerhus mener Fjord1 kan være verdt nær 5 milliarder

Det skal være konkrete planer for børsnotere rederiet.

 

I følge fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Jenny Følling, vil de sitte igjen med 1065 millioner kroner den dagen Sævik har kjøpt alle Fjord1 aksjene.

Det betyr at Sæviks selskap Havilafjord i sum har betalt 1,4 milliarder kroner for hele Fjord1, mens selskapet nå verdsettes til rundt 4 milliarder.

Noe som gjør at Sævik kan hente ut en kjempegevist dersom har tar Fjord1 på børs. Han vil mer enn betalte hele oppkjøpet med de 49 prosentene han vil selge, samtidig som han selv sitter igjen med 51 prosent av aksjene og full kontroll med selskapet.

- Man kan aldri være bombesikker på at det går igjennom, men det er i hvert fall betydelig interesse. Så får vi se når vi trekker garnet i land hva slags fisker som er i det, sier Sævik til Dagens Næringsliv.

Svaret ser ut til å komme i løpet av dagen.

Smp.no følger saken og kommer med oppdateringer.