The Next Wave igang på Giske:

Ser store muligheter i Kina

– Vi begynner gjenoppta forhandlinger med Kina om en frihandelsavtale som har ligget brakk i flere år. Tettere kontakt betyr veldig mye for eksporten.

Kina Statssekretær Ronny Berg snakket varmt om en ny frihandelsavtale med Kina.   Foto: staale Wattø

Nyheter

Det sa statssekretær i Fiskeridepartementet Ronny Berg til over 400 deltakere på innovasjonskonferansen the Next Wave på Giske i hele dag. Godt dratt igang av Ronnie MAG Larsen.