Teknologi-satsing i skulen:

NHO imponert av Ulstein

NHO meiner kommunar over heile i landet bør lære av korleis Ulstein-skulane satsar på teknologi.

– UTVIKLINGA GÅR RASKT: Ingeborg Marie Østby Laukvik (.t.h.) frå NHO og Isabelle Ringnes frå TENK (Tech-nettverk for kvinner) med elevar frå Ulstein ungdomsskule. Ringnes er ein mykje brukt foredragshaldar som legg vekt på at den teknologiske utviklinga går raskare enn dei fleste er klar over.  Foto: Ulstein kommune

Nyheter

Ei gruppe frå NHO blei så imponert då dei var på besøk i Ulstein torsdag, at næringslivsorganisasjonen allereie har skrytt av kommunen i Stortinget.