Ålesund:

Politianmeldelse i Bingsa-saken

Ålesund kommune har politianmeldt egen teamleder for korrupsjon etter Bingsa-avsløringene.
Bingsa-skandalen

Bingsa avfallsanlegg og deponi mottar og behandler næringsavfall og avfall fra bedrifter og virksomheter i kommunen.

Næringsdrift avfall er organisert som en del av Vann, avløp og renovasjon i Ålesund kommune.

Kommunerevisjonen har avdekket en rekke kritikkverdige forhold ved Bingsa de siste årene.

  • Bingsa (Ålesund kommune) har ulovlig kjøpt tjenester av OK Entreprenør for 23,9 mill. kroner mellom 2014-2016. Det finnes ikke én skriftlig kontrakt og kjøpene ble gjort uten anbudsrunde. Flere Bingsa-ledere har kjent til bruken av selskapet.
  • Kommunerevisjonen har avdekket omfattende overtidsbruk i strid med arbeidsmiljøloven. Enkeltpersoner har jobbet opp mot 800 timer overtid i løpet av ett år før 2016.
  • Årsregnskapet er ikke ferdig revidert, men ifølge kommunerevisjonen ser det ut til å ha blitt brukt 37,1 mill. kroner mer i drift og investeringer enn det var gitt politisk bevilgning til i 2016. Dette til tross for at siste tertialrapport antydet balanse.
  • Ifølge revisjonen i januar ble gjort omfattende omposteringer i regnskapet der utgifter ble overført fra drift til investeringer. Arbeidstilsynet har på eget initiativ varslet tilsyn med virksomheten. Kontrollkomiteen behandler saka i sitt møte fredag 05.05.
  • I etterkant har det kommet fram flere kritikkverdige forhold, blant annet at OK Entreprenør jobbet privat for teamleder Per Oskar Slinning.
  • KILDE: KOMMUNEREVISJONEN, ÅLESUND KOMMUNE.
Nyheter

Det skriver rådmann Astrid Eidsvik i en pressemelding fredag formiddag.

Hun skriver følgende i pressemeldingen: "Rådmannen har torsdag 4. mai konkludert med at det er nødvendig med en slik etterforskning av teamleder ved Bingsa Næring, Per Oskar Slinning. Det er oversendt en anmeldelse til politiet for mulig straffbart forhold, jf. Straffeloven §387."

Straffelovens §387 omhandler korrupsjon og har en strafferamme på inntil tre år i fengsel.

SISTE NYTT: Alt om Bingsa-skandalen her

Ordføreren om anmeldelse: – Rådmannen har gjort jobben sin

Kjøpte tjenester uten kontrakt og anbud

Bakgrunnen for politianmeldelsen er at Ålesund kommune ønsker at saken blir belyst gjennom en etterforskning.

"Det er nødvendig å få avklart hvorvidt det har skjedd straffbare forhold knyttet til at OK Entreprenør har utført arbeid på Bingsa uten skriftlig avtale, og at samme entreprenør har utført arbeid hos Per Oskar Slinning privat. Teamleder ved Bingsa Næring Per Oskar Slinning er innforstått og enig i en slik anmeldelse", skriver rådmannen.

Ålesund kommune og ledelsen ved Bingsa Næring har vært i hardt vær den siste tiden. Først avslørte kommunerevisjonen brudd på arbeidsmiljøloven, manglende økonomisk styring og rapportering og brudd på andbudsreglene.

Fra 2014 til 2016, mens Slinning var teamleder på Bingsa, har Bingsa ulovlig kjøpt tjenester fra OK Entreprenør for 23,9 millioner kroner. Samtidig har entreprenøren en gang i løpet av de siste tre år jobbet privat på teamlederens tomt, uten at dette arbeidet skal være betalt for per i dag.

Innforstått med anmeldelse

Advokat Sverre Aarsæther. 

Slinning har fredag formiddag ikke besvart Sunnmørspostens henvendelser. Slinnings advokat Sverre Aarsæther har foreløpig ikke noen kommentar.

– Jeg har ikke noen kommentar på nåværende tidspunkt. Det får vi komme tilbake til, sier Aarsæther til Sunnmørsposten fredag formiddag.

Inntil videre er Per Oskar Slinning tatt ut av sin stilling som teamleder ved Bingsa Næring.

Rådmannen vil ikke kommentere saken ytterligere siden saken nå er overlatt til politiet.

Bingsa-skandalen skal opp i kontrollutvalget:

Vil politi-anmelde for korrupsjon

Sekretariatet anbefaler politianmeldelse i de foreløpige sakspapirene foran møtet om Bingsa-skandalen.


Ikke mottatt anmeldelse

Eivind Klokkersund, leder for økokrim for politiet på Sunnmøre skriver i en SMS til Sunnmørsposten at de ikke har begynt etterforskningen.

– Vi har ikke mottatt anmeldelse på det nåværende tidspunkt, vi vil starte etterforskning når vi har mottatt anmeldelsen, skriver han

Foreslår også anmeldelse av virksomhetsleder

Kontrollutvalget skal behandle Bingsa-saka fredag klokka 14. Sekretariatet foreslår i sin innstilling politianmeldelse av teamleder Slinning, men også virksomhetsleder Sigrun Jahren ved Bingsa Næring:

– Rådmannens anmeldelse påvirker ikke møtet, opplyser leder for kontrollutvalget Torgrim B. Finnes i en SMS.

Kontrollutvalget skal møtes fredag klokka 14.00.

Flere avsløringer

Tidlig i april ble det kjent at Kommunerevisjonen reagerer på ulovlig overtidsbruk og dårlig økonomistyring ved Bingsa avfallsanlegg. Blant annet har en leverandør over tre år solgt tjenester til Næringsdrift avfall på Bingsa for nesten 24 millioner kroner uten anbudsrunde.

 I etterkant har Sunnmørsposten avslørt at samme entreprenør har utført arbeid på tomta til Slinning som en vennetjeneste. Dessuten har virksomhetsleder Sigrun Jahren anvist regninger på til sammen 141.562 kroner til ektemannens firma. Det skjedde like før anbudsfristen gikk ut, en anbudskonkurranse ektemannens firma vant.