Knuste orgel og sprayet ned kirke med pulverapparat:

Varetektfengsles fram til sommeren

En ung mann fra Sunnmøre må sitte fengslet fram til 1. juni, mistenkt for en rekke alvorlige forbrytelser.

Sunnmøre tingrett. Frostating lagmannsrett. Rettssal. Rettssak. ILLUSTRASJON  Foto: Stig Vågnes

Knuste orgel i Eid kyrkje. VIDEO: KNUT ARNE AARSET

Nyheter

I avhør har mannen blant annet erkjent at han sto bak omfattende hærverk på Eid kirke i november i fjor.

Her knuste han et orgel og sprayet ned kirkerommet med et brannslukkingsapparat.

Skadene er anslått å koste mellom en og to millioner kroner.

Denne uka behandlet Sunnmøre tingrett politiets begjæring om videre varetektsfengsling av mannen.

– Siktede har stått for en rekke og til dels alvorlige lovbrudd fram til pågripelse den 21. mars 2017, i ruset tilstand. Han har lav terskel for vold og alvorlige trusler i ruset tilstand, skriver dommeren.

Retten mener det er en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at han vil begå nye straffbare handlinger om han løslates nå, heter det i fengslingskjennelsen. Han ble derfor varetektsfengslet i nye fire uker.

Strafferammen for grovt skadeverk er fengsel i inntil seks år.

Rettssaken mot mannen er berammet til slutten av september i år.

Relaterte saker: