Nordøyvegen klar for Stortinget

Forslaget om å kreve inn bompenger til Nordøyvegen kommer til Stortinget om noe uker.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier ja til bompengeinnkreving på Nordøyvegen. Frank Sve er strålende fornøyd med at bompengeproposisjonen straks er klar til å bli sendt Stortinget.  Foto: Geir Strand

Nyheter

- Vi jobber nå i departementet og vi vil om kort tid sende den til Stortinget, sier en fornøyd samferdselsminister til smp.no.

Innstillingen fra departementet er ikke overraskende at de anbefaler Stortinget si ja til bompengeinnkreving.

- Jeg var selv og så på prosjektet for et par år siden. Da var det en del utfordringer for prosjektet. Særlig stigningsgraden i tunnelene var et problem og vi måtte derfor be om at en gikk en runde til. Nå er disse utfordringen ordnet opp i og jeg kan derfor anbefale at en starter å bygge dette prosjektet, sier Solvik-Olsen.


Nordøyvegen:

122 kroner skal det koste

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår at det skal koste 122 kroner å køyre på Nordøyvegen med køyretøy under 3.500 kilo, altså takstklasse ein.

 

Selv om bompengeproposisjonen nå sendes til departementet er det tvilsomt om Stortinget rekke å behandle saken før sommerferien. Det er det presidentskapet på Stortinget som bestemmer. Men det spiller mindre rolle.

Ved at Samferdselsdepartementet sier ja til Nordøyvegen, kan Statens Vegvesen starte å sende ut jobber på anbud.

Slik ser Statens Vegvesen for seg Nordøyvegen over Hestøya. Illustrasjon: Statens vegvesen  Foto: Statens vegvesen

 

Frps Frank Sve har vært en ivrig tilhenger av prosjektet som bygges i regi av fylkeskommunen.

- Jeg er mektig imponert over viljen til å vise handlekraft i denne saken både frå vegdirektør, departement og Samferdselsministeren. Uten handlekraft og en positiv vilje til å finne løysinger innenfor det som er mulig, hadde vi ikke fått Nordøyvegen på plass, sier Sve.


Den nye Nordøyvegen:

270 meter lengre - kan bli 100 millioner dyrere

Skissene for de nye tunnelene på Nordøyvegen har stigninger på mellom fem og åtte prosent. De nye planene blir lagt fram for vegdirektør Terje Moe Gustavsen på et møte i Molde neste uke.

 

Dermed kan spaden stikkes i jorda. Det en først skal i gang med er å lage såkalte forskjæringer til tunnelinnløpene. Altså alt som må gjøres før en kan starte selve drivingen av tunnelen.

- Som følge av at vi nå får bompengeproposisjonen til Stortinget kan en staret å sende ut anbudspapirene på disse jobbene, sier Sve.


Nordøyvegen vedtatt

Mot stemmene fra SV og Miljøpartiet de grønne, vedtok fylkestinget å bygge Nordøyvegen.

 

Det ligger en årelang kamp bak dette prosjektet som gjennom to undersjøiske tunneler og bruer skal binde sammen Lepsøy, Haramsøy, Longva, Fjørtoft og Harøya sammen med Haram fastland. Prisen er på rundt 3,6 milliarder kroner der bompenger og ferjeavløsningsmidler fra staten er det som betaler vegen.