Kjempar for nedlagt skuletilbod

13 elevar ved Haram vgs. jobbar for at politikarane skal snu.

Vil møte politikarane: F.v. Gunn Jenssen, Sarah C. Zarif, Marita Vassgård, Dorthe H. Myklebust og Elisabeth K. Krogsæter jobbar for utdanningstilbodet i helse og oppvekst ved Haram vgs. 

Nyheter

Skule gjekk over streken:

Skal ha forsøkt å påverke elevar til å velje nedleggingstrua utdanningstilbod

27 utdanningstilbod med få søkarar er vedtatt nedlagt i fylket.

Når fylkets utdanningsutval har møte torsdag, blir det med Haram-elevar på tilhøyrar-benken.

– Vi er fem elevar som reiser oppover, fortel elev Gunn Jenssen ved skulen.

Håpet er å påverke politikarane til å behalde skuletilbodet innan helse og oppvekst. Ved Haram vgs. er tredjeårs-tilbodet vedtatt nedlagt i helsearbeidarfaget og i barne- og ungdomsarbeidar-faget.

– Det var politikar Randi Frisvoll som oppfordra oss til å reise til møtet i utdanningsutvalet, fortel Jenssen.

Elevane meiner at vedtaket i marser gjort på sviktande grunnlag.

– Dersom alle elevar med fullføringsrett skal telje med, er vi mange nok til å vidareføre tilbodet, ifølgje Jenssen.

Ny behandling

Også politikarane ønskjer å sjå på denne og andre saker på nytt. I mars vedtok dei å legge ned 27 vidaregåande utdanningstilbod frå hausten.

No har utvalet tatt initiativ til å gjere ei ny vurdering i dei tilfella der utvalet ikkje var samstemt.

Dermed kjem nedlegginga både ved Haram vgs. og Herøy vgs. avdeling Vanylven opp på nytt.