Skal vise kva for næring som er ein berebjelke i Sykkylven:

Her kjem Møbelparken

Haugen ligg der ubrukt, midt i Sykkylven sentrum, med bygdas beste utsikt. No skal han huse ein møbelpark.
Nyheter

– Vi treng noko som i sterkare grad kan vise kva Sykkylven er bygd opp på. I dag er det fire montrar rundt Berlihuset. Vi ser for oss seks til, på stien opp til toppen av haugen.