Tre løyve og eit avslag til kraft i Stranda

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve løyve til tre og avslag til eitt småkraftverk i Stranda, løyve til ny luftleidning og ny transformatorstasjon.

STRAUM: Tre nye kraftverk i Stranda får løyve til å starte opp. 

Nyheter

NVE gjev løyve til Hauge, Langedalselva og Røyrhus kraftverk, medan Storfossen minikraftverk får avslag, skriv dei i ei pressemelding.

NVE gjev også løyve til å byggje ei ny 66 (132) kV-luftleidning mellom Tomasgard transformatorstasjon i Hornindal kommune og Litlebø i Stranda kommune.

Vidare gjev NVE også SFE Nett løyve til å byggje ein ny transformatorstasjon ved Litlebø og samtykke til ekspropriasjon av grunn- og rett til bygging og drift av nettanlegget.

Dei tre kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag 40 GWh straum i eit middels år. Det svarar til straumbruken til om lag 2000 husstandar.

Relaterte saker:

Norsk småkraft frister

Europeiske fond og utbyggere investerer i norsk småkraft, både ferdige kraftverk og konsesjonsgitte prosjekt som ikke er påbegynt, skriver bladet Energi.

Vurderer produksjon av hydrogen på Hellesylt

Dette kan bli gassbygda

Småkraftverka i Sunnylven har kraftoverskot. Og straum pluss vatn kan bety hydrogengass. Dessutan må båttrafikken i Geirangerfjorden redusere utsleppa.

Greier ut ideen om å nytte overskotsenergi på Hellesylt til ny industri:

Vil produsere hydrogen på Hellesylt

Dei er i forprosjektfasen for å finne ut kor realistisk ideen er. Tanken er å bruke overskotsenergi frå vasskraft til å produsere hydrogen på Hellesylt. Der reint vatn i andre enden vert einaste utslepp.