Dette har skjedd i saken om Bingsa Næring

Her får du oversikt.

ILLUSTRASJON  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

«800 timer overtid» var oppslaget i Sunnmørsposten for nøyaktig én måned siden.  Det ble også starten på en rekke avsløringer rundt det kommunale avfallsanlegget i Ålesund.

Samleside: Alle sakene om Bingsa-skandalen finner du her

Det var kommunerevisjonen som hadde avdekket disse forholdene i Bingsa Næring:

1. Uvanlig høyt overtidsbruk.

2. Dårlig økonomistyring. Blant annet var det brukt 37 millioner kroner mer til drift og investeringer enn det bystyret hadde bevilget.

3. Brudd på reglene for offentlige innkjøp. Det var kjøpt tjenester for 23,9 millioner kroner fra OK Entreprenør i løpet av tre år uten anbudsrunder og kontrakter.

Mandag 10. april sendte rådmann Astrid Eidsvik ut ei pressemelding der hun informerte om revisjonens kritikk, og forsikret at det skulle bli satt i verk nødvendige tiltak.

19. april uttaler rådmann og kommunalsjef til Sunnmørsposten at de ikke vil si noe om konsekvensene for de involverte, og at de ikke kjenner til personlige relasjoner mellom Bingsa-ledelsen og OK Entreprenør.

20. april kan Sunnmørsposten fortelle at entreprenøren hadde jobbet hjemme hos teamlederen. Betalingen var to båter til  16.000 kroner hver. Senere fikk avisa dokumentasjon på kommunikasjonen mellom teamlederen og entreprenøren på Bingsa.

2. mai blir det kjent at  virksomhetslederen for VAR anviste tre regninger til sin egen ektemann på til sammen 141.562 kroner.

4. mai  gikk kommunen til politianmeldelse av teamlederen som også inntil videre ble tatt ut av stillingen.

Dagen før møtet i kontrollutvalget, kunne Smp fortelle at utvalget også vil anbefale en anmeldelse for mistanke om korrupsjon.

8. mai sier professor Mads Andenæs og professor Petter Gottschalk at politiet også bør etterforske om det ble gjort noe ulovlig da virksomhetslederen anviste regningene til ektemannen.

Torsdag 11. mai ble bystyret orientert om saken av kontrollutvalgets leder. Da vedtok også bystyret at Ålesund kommune skal innføre et eget varslingssystem for korrupsjon.