Kritiserer politiet:

Voldsmann slapp billig unna

Mann i 20 årene slapp unna med bot etter å ha slått til to kvinner. Årsak: Saken lå inaktiv hos politiet i to år.

Sunnmøre tingrett. ILLUSTRASJON  Foto: Staale Wattø

Nyheter

En ålesunder i 20-årene må betale 12.000 kroner i bot etter to voldsepisoder i Ålesund sentrum sommeren 2015.

Ifølge domsavsigelsen skal mannen ha slått to kvinner i ansiktet i en bygård i sentrum. Bakgrunnen var at mannen var blitt kastet ut av hybelen sin på grunn av bråk, festing og rus. Dagen han skulle flytte ut møtte han først den ene kvinna, som også bor i bygården. Han klandret henne for at han ble tvunget til å flytte og slo først mobilen ut av hånden hennes. Da hun forsøkte på dytte han bort, slo han henne hardt i ansiktet med knyttet hånd, slik at hun segnet om.

Hun fikk et kutt over øyet som blødde kraftig.

Mannen gikk så inn på sin hybel. En annen beboer ble rasende da hun så hvordan mannen hadde oppført seg. Hun ringte på dørklokka og ba om en forklaring.

- Mannen svarte "Du kødder ikke med meg" og slo henne i ansiktet, heter det i dommen.

Også hun fikk blåveis og hevelser i ansiktet.

Aktor la ned påstand om at mannen skulle betale 12.000 kroner i bot, og dette godtok dommeren under tvil.

- Slapp billig unna

Dommer Knut Anders Oskarson skriver i dommen at det er mye som taler for at tiltalte slipper for billig unna.

- Det er ingen tvil om at voldsbruken er så stygg og meningsløs at det hadde vært på sin plass med uttak av tiltalebeslutning, ikke avgjørelse gjennom forelegg, skriver tingrettsdommer Knut Anders Oskarson i dommen.

Hadde saken "kommet på skinner" hos politiet ville domsresultatet sannsynligvis blitt et annet, mener dommeren.

Ifølge aktor lå saken snart to år hos politiet uten at det ble gjort noe med den.

Tingrettsdommer Knut Anders Oskarson  Foto: Staale Wattø