De holder Norge rent:

– Se hva vi fant!

Mai er den store ryddemåneden i Norge,og elevene ved Larsgården skole gjør sitt for at nærområdet skal være fritt for søppel.
Nyheter

Men det er ingen enkel oppgave de ivrige elevene har påtatt seg.