Staten lager eget selskap for Havila og Farstad-aksjer

Staten - gjennom Giek - oppretter et nytt holdingselskap hvor de legger inn sine aksjer i offshorerederiene Havila og Solstad - Farstad.

Flaggskipet i Havila flåten «Havila Subsea». Etter refinansiering av rederiet ble staten en betydelig eier gjennom Giek.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Dette kommer fram i revidert nasjonalbudsjett. Etter restruktureringen i Havila, og Solstads oppkjøp av Farstad, sitter det statlige Giek igjen med betydelig aksjeposter i de to rederiene. Nå lager staten et nytt selskap som overtar eierskapet av aksjene.

– Det foreslås å etablere et holdingselskap med formål om å forvalte eierandeler som følger av misliholds- og gjenvinningssaker under Gieks Alminnelig garantiordning, skriver regjeringen i revidert budsjett.

Giek mener det er en fordel å samle alt eierskapet i ett selskap, siden det gir bedre oversikt og kontroll, og det kan bidra til å begrense tapene.

– Holdingselskapet hjelper Giek med å begrense fremtidige tap på løpende garantier. Disse garantiene ble utstedt for å fremme eksport i tidligere år, sier avdelingsdirektør Ulla Wangestad i Giek til E24.

I følge regjeringen er situasjonen så krevende at Giek risikerer å bli aksjonær i enda flere selskaper. En rekke selskaper i oljeserviceindustrien forhandler med kreditorene sine om restruktureringer og betalingsutsettelser.

– Giek har særlig garantert for selskaper innen olje, gass og maritime næringer. Situasjonen i disse næringene er krevende, og det kan ikke utelukkes at Giek får eierandeler i flere selskap, skriver finansdepartementet i revidert budsjett.